Skip to main content

Over sterven

en de oneindige cirkel van het bestaan

Sterven


De ziel verbindt zich met een lichaam om - via de persoonlijkheid die zo ontstaat - te ervaren en een ontwikkeling door te maken. Dit proces heet incarneren. Incarnatie betekent dat de ziel weer in het vlees gaat.

Als het lichaam zijn functie niet meer kan vervullen, is het de bedoeling dat de ziel vrijkomt van de aardse beslommeringen van de persoonlijkheid en zijn lichaam. Dit proces heet excarneren.

De ziel verlaat het lichaam


Excarnatie is niets anders dan 'overgaan'. Excarnatie en overgaan zijn eigenlijk veel juistere begrippen dan sterven, overlijden en doodgaan. De laatste drie begrippen omschrijven namelijk alleen wat er met het lichaam gebeurt.

Excarnatie en overgaan zijn woorden die aangeven wat er met de ziel gebeurt. Met doodgaan, overlijden of sterven gaat het over het stoffelijke lichaam dat het definitief niet meer doet. Bij excarneren of overgaan gaat het over de ziel die definitief het lichaam verlaat.

De fysieke dood is niets anders dan een deur waar het lichaam niet doorheen kan.

Leven is leren


Ik ga ervan uit dat leven en leren hetzelfde is. En dat het leerproces doorgaat totdat we overgaan en daarna ... Zelfs sterven is een leerproces. Ook in onbelichaamde toestand leren we onszelf kennen.

Houdt het dan nooit op? Nee, het leven houdt nooit op.

Leven is leren en het leven kent geen begin en geen eind, alleen veranderingen. Eb wordt vloed, dag wordt nacht.
In een oneindige cirkel.

Het leven is een cirkel,
een gebed zonder eind of een zinvol bestaan.


Aan jou de keuze. Wil je leren van je onverwerkte ervaringen uit het verleden en belemmerende patronen doorbreken? Boek dan nu jouw sessie, dan kijken we samen wat er speelt.