Skip to main content

Even praktisch


Tarief

Per sessie van 2 tot 2,5 uur: € 150,- .

Vergoeding

De therapie valt buiten de vergoedingen van uw ziektekostenverzekering. De kosten komen voor uw eigen rekening.

Annuleren

U kunt een afspraak kosteloos annuleren indien u langer dan 24 uur van tevoren de afspraak afzegt. Bij niet of niet tijdige annulering wordt het recht voorbehouden de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Privacyverklaring

D3 Therapie respecteert te allen tijde de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van cliënten, doet al het mogelijke om de privacy van bezoekers van deze website te beschermen en houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescher­ming (AVG) stelt.

Klachtenregeling

Natuurlijk wil ik dat u tevreden bent over uw sessie(s). Mocht het onverhoopt toch anders lopen, dan kunt u mijn klachtenregeling en eventueel die van het Nederlands Instituut Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG) volgen.

Kamer van Koophandel

De praktijk is geregistreerd onder nummer 09198015.