Skip to main content
We zijn diep geworteld in het verleden

Wat is reïncarnatie?

Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Regressie- en Reïncarnatietherapeuten

Regressie en reïncarnatie


Reïncarnatie is het geloof dat het niet-lichamelijke deel van jezelf, je ziel, na het fysieke sterven niet verdwijnt, maar na korte of langere tijd weer in een nieuw lichaam komt om een volgende levenscyclus te ervaren.

In elk leven een
nieuwe persoonlijkheid


Jouw persoonlijkheid kan te maken krijgen met gebeurtenissen die zo pijnlijk of verwarrend zijn, dat ze onverwerkt blijven en na het fysieke sterven als trauma's in de ziel voortleven.

Deze onverwerkte ervaringen beperken de natuurlijke energie van de ziel. Om die energie weer vrij te maken, brengt je ziel de trauma's uit je vorige levens opnieuw tot leven. In een nieuwe incarnatie, in een nieuw lichaam, in een nieuwe persoonlijkheid. Zodat je je trauma's uiteindelijk kunt verwerken.

Reïncarnatietherapie

Verbinden van lichaam en ziel


Reïncarnatietherapie helpt je door schijnbaar verbroken verbindingen weer te herstellen en die verbindingen van nieuw elan te voorzien.

Net als bij elke andere vorm van therapie, gaat reïncarnatietherapie uit van aannames. De eerste aanname is dat je naast een lichaam ook een ziel hebt. De ziel wordt vaak beschreven als 'het onstoffelijk beginsel, van niet-aardse oorsprong en onsterfelijk, van waaruit de mens leeft.'

De tweede aanname is dat je ziel een cyclus van meerdere incarnaties heeft doorgemaakt. Met incarnatie wordt hier het verbinden van zielsenergie met het menselijk lichaam bedoeld.

Jouw zielsenergie verbindt zich met een lichaam om te ervaren. Uit deze verbinding ontwikkel je in elk leven weer een nieuwe persoonlijkheid.

Boodschap van het verleden


Het wakker worden van in de ziel opgeslagen trauma's begint al tijdens de conceptie, zwangerschap en geboorte. Je ouders spelen hierbij een cruciale rol.

Je ziel heeft zich op het moment van de conceptie met hen verbonden. Want juist hun persoonlijkheden en omstandigheden scheppen de beste voorwaarden om je oude, onverwerkte ervaringen opnieuw tot leven te brengen.

Dit wakker worden van oude trauma's zorgt vaak voor nieuwe traumatisering van je persoonlijkheid. Dit proces blijft zich herhalen tot je de 'boodschap van het verleden' hebt begrepen.

Ervaringen van cliënten

Wonderbaarlijk, verruimend en tegelijkertijd kreeg ik de spiegel voorgehouden. Zo zou ik de therapie willen omschrijven. Helemaal mezelf kunnen zijn, óók als ik tijdens een sessie het liefst weg zou willen; gewoon er niet naar willen kijken. Ik heb een andere visie gekregen op keuzes maken en het daarmee samenhangend oordelen over goed en fout.
KL

Ik kan nu zien dat de wijze waarop mijn leven is verlopen samenhangt met mijn onbewuste overtuigingen over mijzelf en over de wereld om mij heen. Confronterend en diepgaand, zo heb ik de sessies ervaren. Al snel kon ik een verschuiving in mijzelf waarnemen, ik ben anders gaan reageren op personen en situaties! Wat ben ik blij dat ik heb doorgezet en de therapie heb afgerond. Ik ben opgelucht dat ik nu een andere koers vaar.

KdB

Ik schaamde mij over de gevoelens die diep in mij leven. Ik durfde er met niemand over te praten, bang voor het oordeel van de ander. In therapie heb ik geleerd dat wat diep vanbinnen bij mij is, er mag zijn. En waar de oorsprong ligt van mijn diepgewortelde schaamte- en schuldgevoel. Alles is met elkaar verbonden. Na het uitwerken van mijn eigen stukken bleek ik energetisch nog met een voorouder verbonden te zijn. Na deze sessie voelde ik mij  van een enorme last bevrijd.

BvL
De pijn in mijn schouders en rug is weg. Ik ben bevrijd van een zware last.
Feedback krijgen is nu geen issue meer. Ik luister met een open mind.

Je bént niet je ervaringen, je hébt ze.


Reïncarnatietherapie helpt je door schijnbaar verbroken verbindingen weer te herstellen en ze een nieuwe betekenis mee te geven. Boek nu jouw sessie.